UA-52556755-1

Snus

Snus. Bild: Bertil Ericson

Cwejman: Snus är bästa boten mot rökning

En klok folkhäslopolitik vore att höja skatten på cigaretter och sänka den

på snus, skriver Adam Cwejman.

En klok folkhäslopolitik vore att höja skatten på cigaretter och sänka den på snus, skriver Adam

Cwejman.

Var tionde vuxen som dör i världen gör det på grund av cigarettrökning. Det innebär

omkring fem miljoner döda människor per år. När man läser detta kan man inte undgå att bli

glad över att Sverige har lägst antal dagligrökare i hela Europa, 14 mot totalt 23 procent i

Europa. 

Siffran är egentligen inget mysterium om man vet att en femtedel av alla svenska män

dagligen snusar. Här finns ett direkt samband.

Att snusa är givetvis inte bra, och bäst vore om ingen använde tobak. Men det är betydligt

mindre skadligt än om de hade rökt. Den här mycket enkla insikten borde vara vägledande

för svensk folkhälsopolitik. Tyvärr verkar Sveriges folkhälsominister, Gabriel Wikström inte

dela den analysen.

Regeringen tillsatte i våras en tobaksutredning som (bland annat) har i uppdrag att bland

annat föreslå en implementering av EU:s tobaksdirektiv. Direktivet sätter en miniminivå för

varje enskilt medlemslands reglering av tobaksmarknaden. Eftersom inget står om snus

behöver vi inte vara oroliga. Sverige har dessutom ett undantag för just snuset. Men

problemet är inte EU. 

I våras skrev folkhälsoministern om neutrala tobaksförpackningar och exponeringsförbud.

Det viktiga budskapet i artikeln, avseende snuset, var att ingen skillnad gjordes mellan snus

och cigaretter. De behandlades båda under benämningen tobaksprodukter. Det är ännu långt

till ett förbud mot smaksatt snus och exponering av snus. Men likabehandlingen av snus och

cigarretter är oroväckande. 

Tyvärr har den svenska fixeringen vid nolltolerans ofta hindrat politiker, som Wikström, från

att inse att det minst dåliga alternativet ofta också är det bästa alternativet. Det går helt enkelt

inte att tvinga svenskarna att göra sig av med alla laster. Snuset är, och har länge varit, det

minst dåliga ur ett folkhälsoperspektiv. Därför är det dumt och kontraproduktivt att behandla

alla tobaksprodukter som säljs i Sverige som likvärdigt farliga.

Klok folkhälsopolitik vore i stället att höja punkskatten på cigarretter och samtidigt sänka

den på snus. Men varför stanna där? Om Wikström vill göra européerna en stor tjänst bör han

lobba för att häva EU:s snusförbud. Det är en reglering som i dagsläget omöjliggör

marknadsföring, produktion och export av en produkt som potentiellt skulle kunna innebära

ett alternativ till rökning för många européer. 

Det vore verkligen en stor välgärning att sprida snuset till storrökande nationer som den

polska och franska. Då hade vi kunnat berömma oss av en folkhälsopolitik med potential att

rädda miljoner människor från en förtida död. 

Adam Cwejman

031-62 40 00

adam.cwejman@gp.se

Copyright © 1995 - 2013 Göteborgs-Posten

© Tore Eliasson 2015