UA-52556755-1

1 Kor 131. Om jag talade med människors 

och änglars språk, men inte 

hade kärlek, så vore jag endast en lju- 

dande malm eller en klingande cym- 

bal. 

2. Och om jag kunde profetera och 

visste alla hemligheter och ägde all 

kunskap och hade all tro, så att jag 

kunde förflytta berg, men inte hade 

kärlek, så vore jag intet. 

3. Och om jag gav bort allt jag äger 

till mat och utlämnade min kropp 

till att brännas upp men inte hade 

kärlek, så hade jag inget vunnit. 

4. Kärleken är tålig och mild. Kärle- 

ken avundas inte, kärleken förhäver 

sig inte, den uppblåses inte. 1 Petr. 4:8. 

5. Den uppför sig inte opassande, den 

söker inte sitt, den förbittras inte, den 

tänker inte något ont. 

6. Den gläder sig inte över orättfärdig- 

heten, men den gläder sig med san- 

ningen.. 

7. Den fördrar allting, den tror all- 

ting, den hoppas allting, den uthär- 

dar allting.  

8. Kärleken upphör aldrig, men pro- 

fetiorna skall försvinna och tungo- 

målen skall ta slut och kunskapen 

skall försvinna. 

9. Ty vi förstår till en del och profete- 

rar till en del. 

10. Men då det fullkomliga kommer, 

skall det försvinna som är till en del. 

11. Då jag var ett barn, talade jag som 

ett barn, hade sinne som ett barn och 

hade barnsliga tankar, men sedan jag 

blev man har jag lagt bort det barns- 

liga. 

12. Ty nu ser vi såsom i en spegel på 

ett dunkelt sätt, men då skall vi se an- 

sikte mot ansikte. Nu känner jag en- 

dast till en del, men då skall jag känna 

såsom också jag har blivit känd.  

13. Men nu förblir tron, hoppet och 

kärleken, dessa tre, men störst bland 

dem är kärleken. 

 

 

© Tore Eliasson 2015